Nhiều điểm mới tại Festival hoa Đà Lạt 2022

Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 với chủ đề 'Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa'

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-diem-moi-tai-festival-hoa-da-lat-2022-56329.htm