Nhiều địa phương ở Tuyên Quang cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 21/2

Trong 3 ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục tăng nhanh, tăng cao. Trong đó, ngày 17/2 là 666 ca, ngày 18/2 là 888 ca, ngày 19/2 là 938 ca. Trong đó, số ca mắc mới nhiều nhất là ở các địa phương như thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên.

Các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đẩy nhanh việc xét nghiệm Covid-19 cho học sinh.

Các trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đẩy nhanh việc xét nghiệm Covid-19 cho học sinh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản số 489/UBND-KGVX điều chỉnh phương án tổ chức dạy học trên địa bàn.

Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến theo Phương án số 02/PA-BCĐ ngày 6/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang, cho trẻ em mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến khi có thông báo mới; học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên học trực tuyến; riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo huy động toàn lực để chống dịch từ cấp tỉnh đến các Tổ Covid cộng đồng. Các cấp, các ngành tham gia công tác phòng, chống dịch phải làm sao bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, lấy sự an toàn cho nhân dân là trên hết. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Ngành y tế phải thống kê, phân tích người có nguy cơ cao để nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra; thực hiện tốt việc quản lý F0 tại nhà, bảo đảm người dân được tư vấn kịp thời. Các huyện cần tiếp tục duy trì các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung. Ngành giáo dục cần thường xuyên, linh hoạt trong đề xuất về việc dạy học trực tiếp, vừa bảo đảm chất lượng dạy học, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.

HẢI CHUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/nhieu-dia-phuong-o-tuyen-quang-cho-tre-mam-non-nghi-hoc-tu-ngay-21-2-686344/