Nhiều địa phương chưa báo cáo mức thưởng Tết

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo công văn của Bộ gửi cho các Sở LĐ-TB&XH thì ngày 15/1 là hạn cuối các Sở phải gửi báo cáo về lương, thưởng Tết cho người lao động về Bộ, nhưng đến thời điểm này, nhiều tỉnh vẫn chưa điều tra xong.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/83454.cand