Nhiều CTCK tổ chức họp ĐHCĐ trễ

(ĐTCK) Một số CTCK vẫn chưa tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2013, trong khi một số khác cũng vừa hoàn thành xong “nghĩa vụ” này cách đây ít ngày.

CTCK Đại Việt (DVSC) mới thông báo chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHCĐ thường niên 2013 nhưng cụ thể ngày nào họp vẫn chưa được Công ty công bố. Năm ngoái cũng phải đến tháng 12, DVSC mới tổ chức họp cổ đông thường niên.

CTCK Viễn Đông (VDSE) mới họp cổ đông thường niên năm 2013. Trong khi đó, CTCK Phương Đông (ORS) sẽ họp cổ đông thường niên lần 2 vào ngày 12/7 tới sau khi lần 1 dự kiến diễn ra vào ngày 25/6 không thành do không đủ số lượng tham dự. Một số CTCK khác cũng vừa tổ chức họp ĐHCĐ vào những ngày cuối cùng của tháng 6 như CTCK Navibank (NVS) và CTCK Sen Vàng (GLS).

PV