Nhiều công ty thay đổi nhân sự chủ chốt trong tháng 8

(NDH) Hàng loạt các vị trí chủ chốt được bổ nhiệm mới trong các doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ( mã OGC- HOSE) bổ nhiệm ông Ngô Văn Bình, sinh năm 1955, Kỹ sư xây dựng giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/8/2014. Vào năm 2012, ông Bình từng được giao đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng từ 16/7/2012 đến 13/9/2012.

Công ty cổ phần Chứng khoán IB (mã VIX -) – Bổ nhiệm Bà Cao Thị Hồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kể từ ngày 25/08/2014. Ngày hiệu lực bổ nhiệm: 03/09/2014.

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH – HOSE)- cũng bổ nhiệm bà Thân Hiền Anh vào vào vị trí Giám đốc Khối chiến lược và Quản lý rủi ro của Tập đoàn. Bà Hiền Anh ,sinh ngày 2/4/1974 đã được tiếp nhận và bổ nhiệmvới thời hạn 5 năm kể từ 26/8/2014. Được biết, trước đây, bà đã từng đảm nhận vị trí này và có đơn xin nghỉ việc, chính thức được thông qua từ ngày 1/6/2014.

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL – HNX) – Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Phó TGĐ từ 25/08/2014. Trước khi bổ nhiệm ông Quyết là trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Công ty Cổ phần Beton 6 (mã BT6 – HOSE)- HĐQT thông qua bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc Beton 6.Ông Hiến hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT BT6. Ông vừa đảm nhận vị trí này thay cho ông Nguyễn Trung Hậu từ tháng 4/2014. Tuy nhiên, do kiêm nhiệm cả 2 chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nên quyết định bổ nhiệm cần được ĐHCĐ thông qua.

Một số vị trí quan trọng trong các công ty được miễn nhiệm hoặc xin từ chức

Công ty Cổ phần MT Gas (mã MTG - HOSE)- Miễn nhiệm ông Lê Bá Tiến Ông Nguyễn Đình Dung làm Kế toán trưởng từ 18.8.2014. Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đại Bách làm Phó TGĐ từ 22.8.2014.

Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (mã NBC - )- Ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty thôi làm người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Mai Quảng Thái, Phó Giám đốc Công ty thôi tham gia HĐQT để nhận nhiệm vụ mới do HĐQT Công ty phân công.

Ông Hoàng Minh Hiếu, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được bầu vào HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (mã THT- HNX)- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin đồng thời giữ chức Giám đốc điều hành mỏ tại các mỏ, khu vực khai thác than đã được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác số 2822/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 cho Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV, gồm có: Vỉa 16, Vỉa 7, Vỉa 8, Vỉa 10B, Vỉa Trụ cánh Tây, Vỉa Trụ cánh Đông thuộc mỏ Than Hà Tu.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP – HOSE) Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ với ông Mai Gia Khánh từ 01/09/2014. Nhiệm vụ của ông Khánh sẽ do giám đốc phân công cụ thể.

Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF –HOSE) Đã chấp nhận đề nghị xin thôi chức Kế toán trưởng (KTT) của ông Nguyễn Tiến Dũng và bổ nhiệm ông Đoàn Văn Cường giữ chức KTT từ 18/08/2014.

Thanh Thủy - NDH