NHIỀU CƠ HỘI KẾT NỐI CỰU DU HỌC SINH QUỐC TẾ

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM vừa ra mắt CLB Cộng đồng Cựu Du học sinh quốc tế TPHCM, mở ra cơ hội kết nối các cựu du học sinh Việt Nam hoạt động vì lợi ích cộng đồng, đóng góp tích cực vì sự tiến bộ và phát triển đất nước.