Nhiều cơ hội học bổng các trường thế giới liên kết cho học sinh lớp 11

Các học sinh lớp 11 sẽ có những cơ hôi học bổng của nhiều trường trên thế giới khi tham gia Kì tuyển chọn năm 2015 Chương trình học bổng các Trường Thế giới Liên kết (UWC).

Thông tin từ Ủy ban các Trường Thế giới Liên kết Việt Nam, trong kì tuyển chọn này sẽ có mười suất học tại chín trường UWC tên toàn thế giới. Mười suất học này bao gồm bốn suất học bổng toàn phần, ba suất học bổng bán phần và ba suất học tự túc.

Danh sách các UWCs dành các suất học cho Việt Nam năm 2015 gồm: Trường Thế giới Liên kết Atlantic, Anh; Trường Thế giới Liên kết Costa Rica; Trường Thế giới Liên kết Mahindra, Ấn Độ (hai suất học); Trường Thế giới Liên kết Đông Nam Á, Singapore; Trường Thế giới Liên kết Pearson, Canada; Trường Thế giới Liên kết Chữ thập đỏ vùng Nordic, Na-uy; Trường Thế giới Liên kết Robert Bosch, Đức; Trường Thế giới Liên kết Mỹ; Trường Thế giới Liên kết Waterford Kamhlaba, Swaziland.

Về tiêu chuẩn chung, các thí sinh tham dự các kì tuyển chọn tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ cả ba điều kiện: Là công dân Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam. Hiện đang học lớp 11, và sinh trong khoảng từ tháng 1/1998 đến tháng 6/1999.

Trong Kì tuyển chọn năm 2015, UWC sẽ tiếp tục triển khai quy trình nộp hồ sơ qua email đã được thử nghiệm trong Kì tuyển chọn năm 2014. Những điểm mới là khung thời gian sớm hơn hàng năm, quy trình tuyển chọn không phân biệt các hồ sơ đăng ký phụ thuộc vào các loại suất học khác nhau, và việc mở rộng diện nộp hồ sơ sang các học sinh đang theo học tại các trường quốc tế tại Việt Nam.

Ủy ban các Trường Thế giới Liên kết Việt Nam sẽ tuyển chọn dựa theo khả năng và trình độ của các học sinh và ứng cử học sinh sang các UWC dựa theo khả năng tài chính của học sinh.

Trường hợp các thí sinh có đáp ứng như nhau đối với các yêu cầu trên, ưu tiên sẽ dành cho các thí sinh ít có khả năng có được một cơ hội học tâp như thế này nhất hoặc thí sinh có khả năng phát triển nhất nếu được trao cơ hội này Ủy ban các Trường Thế giới Liên kết Việt Nam khuyến khích học sinh nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình học bổng này.

Các thí sinh đủ tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển qua mạng tại địa chỉ http://vn.uwc.org/scholarships/2015-register và nhận số báo danh; sau đó gửi bản quét vi tính bản đăng ký đã đuợc hoàn thiện qua email đến địa chỉ admissions@uwcvn.org . Hạn cuối nhận hồ sơ qua email là 17h00 ngày 12/12/2014.

UWC Việt Nam sẽ mời một số thí sinh để phỏng vấn theo nhóm và phỏng vấn cá nhân tại Hà Nội trong tháng 1/2015. Nếu được mời đi phỏng vấn, thí sinh từ các tỉnh và thành phố khác tự trang trải chi phí đi lại, nếu có, nhưng có thể đề nghị UWC Việt Nam hỗ trợ nếu thực sự cần thiết, trong đó có việc hỗ trợ chỗ ở.

UWCVN sẽ đề cử các thí sinh trúng tuyển đến các UWC trong tháng 4 và các trường sẽ liên hệ trực tiếp với các thí sinh được họ chấp nhận. Thông thường các học sinh sẽ nhập học tại các trường vào tháng 8.

Để biết thêm thông tin và tải bản đăng ký có thể truy cập trang web www.uwcvn.org .

Thanh Hùng