Nhiều cổ đông nội bộ vi phạm công bố thông tin

  Gốc

  Diễn biến giá cổ phiếu THG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) thông báo cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến THG, HDG, VFC, APC, LAF, CAD, HDC và CLW vi phạm công bố thông tin.

  * Ông Đào Huy Hòa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã THG ) đã mua 2.240 cổ phiếu THG vào ngày 2/11/2011 nhưng không công bố thông tin.

  * Bà Nguyễn Thùy Chi, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG ) đã bán 3.337.364 cổ phiếu HDG vào ngày 6/10/2011 làm số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống còn 0 cổ phiếu (chiếm 0%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô nhưng chậm báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

  * VI (Vietnam Investments) Fund I, L.P, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC ) đã báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 4/8/2011.

  * Quỹ Tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chiếu xã An Phú (mã APC ) đã bán 29.000 cổ phiếu APC vào ngày 7/9/2011 nhưng không công bố thông tin.

  * Ông Châu Văn Đức - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF ) đã báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 26/08/2011.

  * Ông Huỳnh Văn Long - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập Khẩu thủy Sản Cadovimex (mã CAD ) đã bán 156.200 cổ phiếu CAD vào ngày 18/10/2011 nhưng không công bố thông tin.

  * Bà Đoàn Thị Hồng Mai, vợ ông Dương Ngọc Thanh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC ) đã mua 10.000 cổ phiếu HDC vào ngày 21/11/2011 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

  * Bà Dương Quỳnh Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW ) đã mua 400 cổ phiếu CLW vào ngày 26/10/2011 nhưng không công bố thông tin.

  * Bà Phạm Thị Minh Châu, em ông Phạm Mạnh Đức - thành Viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mã CLW ) đã mua 3.000 cổ phiếu CLW vào ngày 20/10/2011 nhưng không công bố thông tin.

  Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20111129042918641p0c7/nhieu-co-dong-noi-bo-vi-pham-cong-bo-thong-tin.htm