Nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH miền núi không đạt

HĐND tỉnh Quảng Nam giao ban 9 huyện miền núi.

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 9-11, tại H. Nam Giang, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND 9 huyện miền núi trong tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết về chương trình tổng thể phát triển KT-XH miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020 cho thấy, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở 9 huyện miền núi ước còn 27%, thấp hơn chỉ tiêu nghị quyết 9%; 13 chỉ tiêu về KT-XH đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; còn 6 chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết chưa đạt được mục tiêu đến năm 2016, như: các chỉ tiêu về lĩnh vực hạ tầng (chợ, nước sinh hoạt), độ che phủ rừng, xã đạt tiêu chí nông thôn mới, lĩnh vực y tế (số giường bệnh/vạn dân), lĩnh vực văn hóa (xã đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới). Tại hội nghị, Thường trực HĐND 9 huyện miền núi đã nêu những thuận lợi, khó khăn, kết quả và những hạn chế trong việc thực hiện các chính sách, đề án phát triển KT-XH của địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh cần tiếp tục có những cơ chế, chính sách phát triển KT-XH, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi. Thường trực HĐND tỉnh đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan, đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các địa phương miền núi để đưa ra HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH miền núi không đạt - Ảnh 1

Th. Hà