Nhiều chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo trong nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội.

Nhiều chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Nam triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, thành phố Hội An sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UBND tỉnh Quảng Nam và Nhà tài trợ về quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với Đề xuất Dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cơ chế tài chính cụ thể và phương án trả nợ khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án trên.

*Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị Khoản vay "Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính" (FSDIP-SP1) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Cơ quan chủ quản của dự án là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng kinh phí của Dự án HTKT là 1 triệu USD. Mục tiêu của Dự án HTKT nhằm hỗ trợ chuẩn bị và hoàn tất các hành động chính sách để thực hiện Chương trình FSDIP-SP1.

Thực hiện Dự án HTKT trên sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao ổn định tài chính khu vực, phát triển chuyên sâu khu vực tài chính phi ngân hàng và tăng cường thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý trong hệ thống tài chính, ngân hàng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án HTKT đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng quy định, đạt mục tiêu đề ra; thực hiện các thủ tục tiếp nhận Dự án HTKT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình FSDIP-SP1; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các hành động chính sách theo đúng tiến độ cam kết với ADB.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng phương án sử dụng vốn khoản vay Chương trình FSDIP-SP1, đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay ADB hiệu quả và thiết thực nhất; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình FSDIP-SP1.

*Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt văn kiện Dự án "Dò tìm, xử lý mìn và vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn II" do tổ chức phi chính phủ nước ngoài DDG (Đan Mạch) tài trợ không hoàn lại trị giá 1.288.935 USD cho tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam ký kết văn kiện Dự án trên với Tổ chức tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan lưu ý ý kiến của các cơ quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Được biết, Dự án sẽ triển khai trong thời gian 28 tháng (từ ngày 1/9/2016 đến ngày 31/12/2018) với mục tiêu nhằm giảm thiểu nguy cơ cũng như những tác động tiêu cực của bom mìn và vật liệu chưa nổ đối với cộng đồng người dân tỉnh Quảng Nam thông qua hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại.

PV