Nhiều cấu trúc, vật báu của Nhà thờ Đức Bà Paris đã bị lửa thiêu rụi

Ngọn lửa phá hủy phần cấu trúc khung gỗ, mái vòm, tháp nhọn của Nhà thờ Đức Bà Paris nhưng gian chính và cấu trúc khung nhà thờ không bị thiệt hại nhiều.

Theo AFP