Nhiều cầu chậm hoàn thành

TT - TP.HCM - Theo Sở Giao thông công chính TP.HCM, trong số bảy chiếc cầu đã thi công trên đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đến cuối năm nay sẽ thông xe cầu Hà Thành, và trong năm 2008 sẽ hoàn thành cầu An Nghĩa Rạch Lá, Lôi Giang. Tiến độ hoàn thành các cầu chậm hơn hai năm so với kế hoạch.