Nhiều biện pháp tiết kiệm điện

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngay từ những ngày đầu đi vào sản xuất, Nhà máy xi-măng Lưu Xá Thái Nguyên coi trọng việc tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131389&sub=55&top=38