Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ

QĐND - Ngày 23-3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2012.

Ảnh minh họa/ Internet

Trong đợt này, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Chất lượng công dân nhập ngũ cao hơn cùng kỳ năm trước: 4,09% đảng viên; sức khỏe loại 1 tăng 3,8%; 9,2% thanh niên nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học... Hội nghị đã thảo luận chỉ ra những ưu, khuyết điểm và những biện pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác gọi công dân nhập ngũ đợt 2-2012 và những năm tiếp theo, nhằm thu hút nhiều nhân tài phục vụ quân đội, tạo nguồn cho cán bộ địa phương.

Hội đồng NVQS thành phố xác định, sẽ tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý nắm chắc nguồn, phân công quy rõ trách nhiệm từng thành viên, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện tốt chế độ bình cử, công khai từ cơ sở, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội hết hạn tại ngũ trở về địa phương.

Nguyễn Duy Hiển