Nhiều bến đò ngang ở TP Hồ Chí Minh không an toàn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - TP Hồ Chí Minh hiện có gần 50 bến đò ngang hoạt động đưa khách sang sông. Riêng tuyến hàng hải (sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Soài Rạp) có gần chục bến thì sáu bến đang hoạt động không phép, bao gồm hai bến thuộc địa bàn quận 7, bốn bến thuộc địa bàn huyện Nhà Bè.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143445&sub=54&top=37