Nhiều băn khoăn với dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

    VNEWS
    84 liên quanGốc

    Bản Góp ý, kiến nghị từ 11 hiệp hội lớn gửi Chính phủ về một số nội dung tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp ủng hộ mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều nội dung lớn của Dự thảo nghị định không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, đặc biệt làm phát sinh thủ tục hành chính và cần làm rõ về pháp lý. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhieu-ban-khoan-voi-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-14776.htm