Nhiệt điện Duyên Hải chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, xây dựng và triển khai giải pháp số hóa, chuyển đổi số, giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Theo đó, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sửa chữa, ứng dụng các phần mềm của EVN là: ERP, CMIS, PMIS-OMS, Digital Office, EVNHES, HRMS…

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Hiện tại, các lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên có chức năng, nhiệm vụ đã sử dụng hệ thống văn phòng điện tử D-Office, 100% cán bộ quản lý được cấp chữ ký số; 100% tỉ lệ văn bản được ký số; 100% văn bản được phát hành qua trục liên thông nội bộ tới các đơn vị EVN, EVNGENCO1…

Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Đặc biệt, Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến, hội nghị được tổ chức thông qua các ứng dụng như: Hội nghị truyền hình, Zoom meeting, Jitsi meet, ứng dụng Polycom realpresence desktop… giúp duy trì hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục áp dụng phương pháp RCM (Reliability Centered Maintenance) trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Đây là phương pháp quản trị tiên tiến, được áp dụng trên thế giới và được EVN triển khai áp dụng cho các Nhà máy nhiệt điện từ năm 2017.

Trong những tháng đầu năm 2022, công ty tiếp tục áp dụng và hoàn thiện 2 phần mềm quan trọng trong công tác tiếp nhận và quản lý than: Phần mềm quản lý điều độ tàu than tại Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải và hệ thống cải tiến các chế độ vận hành nhập, cấp than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, giúp tối ưu hóa trong công tác quản lý bốc dỡ than và góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi số.

Xác định con người là nhân tố cốt lõi, trong những năm qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn hóa các cơ chế, chính sách đãi ngộ với người lao động. Công ty đã xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn về chức danh viên chức nghiệp vụ, khung năng lực và tiêu chuẩn kỹ năng nghề; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt.

Bên cạnh đó, công ty cũng tổ chức nhiều khóa đào tạo kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên như: Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong ngành điện, đào tạo về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho đội ngũ trưởng ca, trưởng kíp, vận hành viên, triển khai đào tạo và sát hạch nghề thông qua phần mềm E-learning; Phối hợp với trường Đại học Bách khoa TP.HCM đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành công nghệ thông tin cho cán bộ công nhân viên, xây dựng chương trình số hóa tài liệu kỹ thuật, tài liệu quản lý vận hành…

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác triển khai Đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đồng thời giúp công ty thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và gắn liền với việc nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

CHÍ THÀNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhiet-dien-duyen-hai-chuyen-doi-so-trong-san-xuat-kinh-doanh-post686718.html