Nhiệm vụ nặng nề, sứ mệnh cao cả

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bắt đầu từ ngày 1-7-2008, Việt Nam (VN) chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) trong một tháng (từ ngày 1 đến 31-7).

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-02.9764577744