Nhiệm vụ "kỳ lạ" của lính bắn tỉa Mỹ ở I-rắc

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Các toán bắn tỉa của lực lượng Mỹ tại I-rắc mới đây đã nhận một nhiệm vụ chưa từng có, đó là đặt các dây chứa thuốc nổ hoặc vũ khí tại những vị trí bất kỳ, trên đường phố hoặc bờ tường...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.23941.qdnd