"Nhiệm vụ bất khả thi"?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Nếu xem mục tiêu "đến năm 2020 có 1 trường ĐH trong top 200" hướng tới nhu cầu thực của quốc gia với năng lực toàn cầu và phải có khả năng đạt được trong tương lai thì cần áp dụng bảng xếp hạng của Trường ĐH Giao thông Thượng Hải.”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=108983