Nhất trí đề nghị Quốc hội tiếp tục cho giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Chính phủ cho rằng, việc giảm thuế VAT tác động làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế.

Chiều 13/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 34.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để Kỳ họp thứ 7 thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận rất kỹ lưỡng các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cử tri, nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các Ủy ban chủ trì thẩm tra bám sát kết luận, khẩn trương phối hợp với cơ quan hữu quan hoàn chỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình và dự thảo luật, nghị quyết bảo đảm chất lượng, sớm gửi đến các đại biểu Quốc hội, bảo đảm đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu trước khi biểu quyết thông qua. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để Kỳ họp thứ 7 thành công tốt đẹp, đồng thời nêu rõ đây là kỳ họp có khối lượng nội dung lớn về công tác lập pháp, nhiều nhất tại một kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Giảm thuế VAT sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa

Trước đó, Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức, thực hiện. Các lĩnh vực tiếp tục không được hạ 2% thuế VAT, gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại các Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Việc nới thời gian giảm thuế 2% dự kiến làm giảm thu ngân sách nửa cuối năm nay khoảng 24.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, số thu thuế này giảm gần 23.500 tỷ đồng. Vì thế, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT cho nửa cuối năm nay, thì dự kiến cả năm giảm gần 47.500 tỷ đồng. Song, Chính phủ cho rằng việc giảm thuế VAT tác động làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ, từ đó, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách cho biết, thường trực cơ quan này có hai luồng quan điểm đồng ý và không đồng ý. Với các ý kiến không đồng ý, cơ quan thẩm tra cho biết, quý I năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu trừ yếu tố giá thì mức này tăng 5,1% - thấp hơn tốc độ tăng GDP quý I là 5,66%. Điều này cho thấy thuế VAT được giảm, song, đến thời điểm hiện nay không còn phát huy tác dụng kích cầu tiêu dùng do sức mua và khả năng tiêu dùng trong nước của người dân đã giảm sút đáng kể.

Vì thế, các ý kiến này đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về khả năng đạt được mục tiêu kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, vẫn cần một nguồn lực rất lớn cho đầu tư khi cải cách tiền lương, chi đầu tư và thiết yếu khác. Mặt khác, cũng có ý kiến đề nghị xem xét giảm với tất cả hàng hóa, dịch vụ, thay vì loại trừ một số mặt hàng như hiện nay.

Tạo dư địa cho phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh

Thảo luận về dự thảo nghị quyết, các đại biểu cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi, còn nhiều khó khăn, nên nếu tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế VAT sẽ giúp các đối tượng tiêu dùng có động lực chi tiêu, tạo dư địa cho phục hồi sản xuất, kinh doanh. Qua đó, cũng tạo động lực cho doanh nghiệp duy trì và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Tán thành với đề xuất của Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, đây là nội dung mới bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, nên vấn đề cần cân nhắc hiện nay là có đưa ra trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra trước Quốc hội hay không? Có bố trí thảo luận trong các phiên họp toàn thể và tại tổ của Quốc hội không? Cách chuyển tài liệu đến đại biểu Quốc hội như thế nào?

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thấy, các đại biểu Quốc hội đồng tình cao với tiếp tục duy trì chính sách giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ hoàn thiện Tờ trình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách hoàn thiện Báo cáo thẩm tra thể hiện chính kiến để gửi các đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định giảm thuế VAT theo Tờ trình của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của cơ quan thẩm tra, để báo cáo bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tăng tính thuyết phục của việc giảm thuế trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách bảo đảm mục tiêu đề ra, không để xảy ra khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm nguồn thu cho các nhiệm vụ chi đã được dự toán mà nhu cầu cấp bách phát sinh; thực hiện đúng tiến độ việc sửa đổi, bổ sung các luật về thuế để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, đáp ứng chiến lược cải cách thuế, trong đó có thuế VAT.

Thu Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/nhat-tri-de-nghi-quoc-hoi-tiep-tuc-cho-giam-2-thue-gia-tri-gia-tang-i734253/