Nhật trả tiền cho phái đẹp đông lạnh trứng để tăng tỷ lệ sinh

Phụ nữ thành phố Urayasu, Nhật Bản, chỉ cần trả 20% chi phí đông lạnh trứng, phần còn lại do nhà nước chi trả nhằm khuyến khích phái đẹp sinh con.