Nhật thảo luận biện pháp cải tổ Bộ Quốc phòng

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 3/12, một ủy ban chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhằm thảo luận biện pháp cải tổ Bộ Quốc phòng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226194/Default.aspx