Nhật sẽ chuyển 20.000 tấn gạo cho 5 nước châu Phi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Quyết định mở kho gạo của Nhật bắt đầu khi giá gạo và nhiều loại lương thực khác tăng vọt trên thị trường thế giới, làm phát sinh ra nhiều cuộc bạo động lương thực ở một số quốc gia.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=62295