Nhật Minh giành 100 điểm tại phần thi Khởi động

Trong phần thi Khởi động, nam sinh Quảng Trị đã trả lời rất nhanh toàn bộ 12 câu hỏi và giành 100 điểm.

Hàn Triệt