Nhất Long chia sẻ kỷ niệm cùng Ngô Mạnh Đạt

Nhất Long chia sẻ kỷ niệm cùng Ngô Mạnh Đạt

Nhất Long chia sẻ kỷ niệm cùng Ngô Mạnh Đạt

Nhất Long chia sẻ kỷ niệm cùng Ngô Mạnh Đạt

'Đệ nhất Thiếu Lâm' Nhất Long bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt và chia sẻ...