Nhật ký 00: Chưa hấp dẫn

Chương trình Nhật ký 00 (phát sóng vào lúc 8 giờ sáng chủ nhật hằng tuần trên kênh HTV9) đã ra mắt được 3 kỳ. Nhìn chung, nội dung chương trình đã đề cập đến các vấn đề bức xúc hiện nay của xã hội như: vụ chất 3-MCPD trong nước tương, sự thua lỗ của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, tình trạng “phố thành sông” vào mỗi mùa mưa...