Nhật khuyến khích sử dụng năng lượng Mặt Trời

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Nhật Bản đã công bố kế hoạch hành động đầu tiên nhằm khuyến khích việc sử dụng rộng rãi năng lượng Mặt Trời, đặc biệt là khu vực nhà nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/276130/Default.aspx