“Nhất định mày phải thi đỗ vào đại học!”

TT - Đó là mệnh lệnh bất khả kháng của bố tôi. Từ ngày tôi đi học đến giờ, chưa bao giờ bố hỏi tôi hôm nay con học thế nào, con thích gì, con định học gì... Nhưng giờ đây khi tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học, bố nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh đáng sợ nói trên rất nhiều lần như sợ tôi quên.