Nhật Bản với bài toán chống suy thoái kinh tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trải qua cuộc suy thoái được coi là tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV-2008 của Nhật Bản giảm 3,2% so với quý trước, mức giảm mạnh nhất trong 35 năm qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=145120&sub=83&top=45