Nhật Bản viện trợ xây trường tiểu học tại Sơn La

    Gốc

    Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ hơn 84.000 USD để xây mới 10 phòng học tại trường tiểu học Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214078/Default.aspx