Nhật Bản viện trợ xây trạm cấp nước sạch tại Sơn La

    Gốc

    Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại 84.206 USD cho tỉnh Sơn La để xây dựng trạm cung cấp nước sạch tại xã Chim Vàn, thuộc huyện Bắc Yên.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223098/Default.aspx