Nhật Bản viện trợ 170.000 USD để xây 2 trường học tại Nghệ An

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngày 26.11.2008, tại TP. Vinh Ngài Mitsuo Sakaba, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại bằng vốn ODA của Nhật dành cho hai dự án xây dựng trường tiểu học và trung học thuộc tỉnh Nghệ An.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/188892