Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán sáu bên

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 29-1 tại thủ đô Xơ-un, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nhật Bản A-ki-ta-ca Xa-i-ki đã hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Xúc nhằm tìm cách khôi phục đàm phán sáu bên về vấn đề giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/195498