Nhật Bản, UAE đạt thỏa thuận khung về hợp tác đầu tư

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 5/1, Nhật Bản và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã đạt được Thỏa thuận khung về việc tạo điều kiện cho các quỹ chính phủ và các công ty năng lượng của UAE đầu tư vào các dự án của Nhật Bản.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230679/Default.aspx