Nhật Bản: Thượng viện bắt đầu cân nhắc việc nối lại sứ mệnh hải quân

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Thượng viện Nhật do đảng đối lập lãnh đạo đã bắt đầu cân nhắc việc nối lại sứ mệnh ủng hộ “cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan giữa lúc chính trị quốc gia này ở thế bế tắc.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/32514/default.aspx