Nhật Bản thông qua dự luật cho phép nối lại việc tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương

Ngày 12-11, Ủy ban đặc biệt về chống khủng bố của Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép nước này nối lại sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) để hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan.