Nhật Bản nỗ lực thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda ngày 19/11 sẽ tới Xinhgapo để gặp các đối tác ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhằm tái khẳng định sự ủng hộ đối với khối ASEAN hội nhập hơn và kế hoạch xây dựng "Cộng đồng Đông Á".