Nhật Bản nghiên cứu khả năng thành lập quỹ đầu tư chính phủ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ngày 1/7, Nhóm dự án thuộc Ban nghiên cứu chiến lược quốc gia của Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã đưa ra báo cáo về việc thành lập Quỹ đầu tư chính phủ (SWF).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=73117