Nhật Bản nâng cấp hệ thống cảnh báo động đất

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản có kế hoạch thiết lập một hệ thống cảnh báo động đất mới có khả năng phát hiện động đất nhanh hơn so với hệ thống hiện nay.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253239/Default.aspx