Nhật Bản muốn thắt chặt quan hệ với ASEAN

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda cho rằng sự ổn định và thịnh vượng của ASEAN có lợi cho Nhật Bản và Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với khối này trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường, năng lượng và an ninh lương thực.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250718/Default.aspx