Nhật Bản: Kinh tế giảm tốc mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - IMF cảnh báo kinh tế Nhật Bản đang có chiều hướng suy yếu do hoạt động thương mại toàn cầu ngưng trệ và lòng tin của người tiêu dùng giảm sút.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99919