Nhật Bản, Irắc tăng cường hợp tác về năng lượng

Ngày 25/6, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akira Amari và Bộ trưởng Dầu mỏ Irắc Hussain al-Shahristani đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.