Nhật Bản hỗ trợ khởi nghiệp cho lao động Việt Nam

Với mức thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/tháng, sau 3 năm hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn, mỗi học viên sẽ được Nhật Bản hỗ trợ 120 triệu đồng để khởi nghiệp.

Nhật Bản hỗ trợ khởi nghiệp cho lao động Việt Nam - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản và Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH đang triển khai chương trình tuyển dụng phi lợi nhuận cho lao động từ 20-30 tuổi đi thực tập kỹ năng tại Nhật trong tháng 11/2016. Học viên trúng tuyển sẽ được hỗ trợ học phí đào tạo tiếng Nhật và tay nghề trước khi xuất cảnh.

Chương trình này đặc biệt ưu tiên cho người lao động thuộc các huyện nghèo 30A trong tuyển dụng và hỗ trợ thêm các chi phí ăn ở trong thời gian đào tạo và các chi phí xuất cảnh khác.