Nhật Bản giúp tăng cường năng lực tài trợ cơ sở hạ tầng

    Báo VTC News
    Gốc

    Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định giúp đỡ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thực hiện dự án “Tăng cường năng lực thể chế cho tài trợ cơ sở hạ tầng tại Việt Nam”.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253728/Default.aspx