Nhật Bản cảnh báo chất lượng thủy sản Việt Nam

Nhiều lô hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản vi phạm các vấn đề về chất lượng. Đây là cảnh báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Nhật Bản cảnh báo chất lượng thủy sản Việt Nam - Ảnh 1

Chế biến tôm xuất khẩu tại Hậu Giang. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Cụ thể, các cơ sở có lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cảnh báo gồm: Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang; Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, Công tyTNHH MTV CBTS & XNK Ngô BROS và Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Hai Thanh.

Trước tình trạng bị cảnh báo nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các cơ sở điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo; thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp; tổ chức tự thẩm tra hiệu quả của các hành động khắc phục đã thực hiện và lập báo cáo giải trình gửi về trước ngày 30/4.