Nhật Bản bắt đầu tư nhân hóa dịch vụ bưu điện

    Gốc

    Ngày 1/10, Nhật Bản chính thức bắt đầu tiến trình tư nhân hóa ngành bưu điện sau 136 năm ngành này hoạt động dưới dạng dịch vụ nhà nước.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215978/Default.aspx