Nhật - Ấn hợp tác chống khủng hoảng tiền tệ

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nhậ bản và Ấn Độ sẽ ký hiệp định trao đổi tiền tệ trị giá 6 tỷ USD nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng tiền tệ có thể xảy ra...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=f19411a8a0fa7c&page=category