Nhập siêu 540 triệu USD trong tháng ba

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng ba, Việt Nam đã nhập siêu 540 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung trong cả ba tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 3/2013 đạt 22,6 tỷ USD, tăng hơn 57 % so với tháng trước. Tính riêng trong tháng 3, cả nước nhập siêu khoảng 540 triệu USD, gần gấp đôi so với con số ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, tính chung trong cả ba tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu khoảng 270 triệu USD.

Điểm đáng lưu ý, trong ba tháng đầu năm, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm hơn 50% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Chí Sơn