Nhập siêu 540 triệu USD trong tháng 3

Tuy nhiên, tính chung trong cả 3 tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu khoảng 270 triệu USD.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 3/2013 đạt 22,6 tỷ USD, tăng 57,1% so với tháng trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11,03 tỷ USD, tăng 54,3% và nhập khẩu đạt 11,57 tỷ USD, tăng 59,9%.

Như vậy, tính riêng trong tháng 3, cả nước nhập siêu khoảng 540 triệu USD, gần gấp đôi so với con số 300 triệu USD ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Tuy nhiên, tính chung trong cả 3 tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu khoảng 270 triệu USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,76 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 29,49 tỷ USD, tăng 17,7% so với kết quả thực hiện của 3 tháng năm 2012.

Số liệu thống kê hải quan cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất siêu khoảng 1,19 tỷ USD với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu chiếm trên 50% cơ cấu của cả nước.

Theo Gafin